Evaporimeter

(Fordunstningsmåler)

Instrument for måling av fordunstning. Jfr. evapotranspirasjon, lysimeter.

Evaporimeter

» VA ordbok