Relativ fuktighet

Forholdet mellom vanndampinnholdet i luften og den maksimale vanndampmengde denne kan inneholde ved vedkommende temperatur. Relativ fuktighet uttrykkes vanligvis i prosent.

Relative humidity

» VA ordbok