Oseanografi

Vitenskapen om havet (fysikk, kjemi, biologi). Jfr. hydrologi, limnologi, marin biologi.

Oceanography

» VA ordbok