Konduktivitet

(Spesifikk (elektrolytisk) ledningsevne)

En elektrolytts evne til å lede elektrisk strøm mellom to elektroder med gitt overflate og avstand. Konduktivitet inngår i fysikalsk-kjemisk vannanalyse og gir uttrykk for vannets innhold av oppløste salter (egentlig ioner). Konduktivitet måles med et konduktometer ved en definert temperatur, og angis i Siemens (S = 1 /ohm) pr lengdenhet:

1 mS/m = 10-5S/cm,     1 µS/cm = 10-6S/cm.

Conductivity, specific (elektrolytic) conductance 

» VA ordbok