Lysimeter

Innretning for studium av infiltrasjon, fordunstning og avrenning. Lysimeter består av et nedsenket basseng med innold tilsvarende uberørte jordlag og vegetasjon. Bassengets overflate er i nivå med naturlig terreng. Jfr. evaporimeter.

Lysimeter

» VA ordbok