Luftet sandfang

Enhet for avskilling av sand fra avløpsvann, med lufteutstyr for å hindre sedimentering av organisk stoff.

Aerated grit chamber

» VA ordbok