Luftesystem

System for tilførsel av luft til vann eller avløpsvann ved overrisling, mekanisk omrøring eller innblåsing.

Aeration system

» VA ordbok