Limnologi

Av gresk limne: innsjø. Vitenskapen om fysiske, kjemiske og biologiske forhold i innlandsforekomster av vann. Jfr. hydrobiologi, hydrologi, marin biologi, oseanografi.

Limnology

» VA ordbok