Lekasjesøking

Lokalisering av lekkasje på vannledning, vanligvis ved lytting etter lekkasjelyd eller f.eks. ved trykktapsmåling der lytting er vanskelig pga stort leggedyp e.l.

Leakage detection

» VA ordbok