Lekkasjesøker

(Lekkasjedetektor)

Apparatur for avlytting av lekkasjelyder. Består av mikrofon, forsterker og høretelefon. Jfr. lekkasjesøking.

Leakage detector (for listening)

» VA ordbok