Ledningsevne

Brukes upresist om konduktivitet.

» VA ordbok