Kalklesker

Utstyr for fremstilling av kalsiumhydroksyd (lesket kalk) i form av kalkmelk fra kalsiumoksyd (brent kalk) ved oppblanding i vann. Reaksjonen skjer under utvikling av varme.

Lime slaker

» VA ordbok