Utlutende korrosjon

Korrosjon oppstått ved at et materiale går i oppløsning. Eks.: utløsning av bindemidlet i betong.

Deterioration

» VA ordbok