Vannrenseanlegg

Anlegg for fremstilling av drikkevann. Karakteriseres ved de benyttede behandlingsprosesser. Jfr. renseanlegg.

Water treatment plant, purification plant, water works

» VA ordbok