Uorganiske forbindelser

Generell betegnelse på kjemiske forbindelser av andre grunnstoffer enn karbon. Noen enkle karbonforbindelser - som karbondioksyd, karbonsyre, bikarbonater og karbonater - regnes også med til uorganiske forbindelser. Jfr. organisk stoff.

Inorganic compounds 

» VA ordbok