Turbulenskorrosjon

(Errosjonskorrosjon)

Korrosjon på metallet i en væske fremkalt av turbulent strøm. Turbulenskorrosjon forsterkes av suspenderte partikler i væsken.

Impingement attack, erosion corrosion

» VA ordbok