Mikrobiell korrosjon

Korrosjon fremkalt eller påskyndet av mikroorganismer, f.eks. bakterier (bakteriekorrosjon).

Microbial corrosion

» VA ordbok