Kjemisk korrosjon

Korrosjon ved direkte oksydasjon av metaller i vannfritt miljø, eller korrosjon på ikke-metaller ved oppløsning av materialet. Jfr. elektrokjemisk korrosjon, utlutende korrosjon.

Chemical corrosion

» VA ordbok