Filiform korrosjon

Trådformet korrosjon under belegg på metallflater.

Filiform corrosion, threadform corrosion

» VA ordbok