Elektrokjemisk korrosjon

Korrosjon på metall fremkalt av elektrokjemisk reaksjoner, vanligvis i fuktig miljø. Jfr. galvanisk korrosjon, lekkstrømskorrosjon.

Electrochemical corrosion

» VA ordbok