Renseanlegg

I VA-teknikken om anlegg for behandling av vann eller avløpsvann ved mekaniske, biologiske eller kjemiske metoder for fjerning av uønsket stoff, samt tilsetting av desinfeksjonsmidler for å drepe mikroorganismer. Kan også omfatte tilsetting av kjemikalier for å bedre vannets bruksegenskaper. Jfr. vannrenseanlegg, kloakkrenseanlegg.

Treatment plant

» VA ordbok