Kopperas

Handelsnavn på jern(II)sulfat.

Copperas, green vitriol

» VA ordbok