Kvikksølv

Grunnstoff med kjemisk tegn Hg. Flytende ved vanlige temperaturer. Kvikksølvforbindelser, særlig organiske, er meget giftige. Kvikksølv oppkonsentreres ved passasje gjennom næringskjedene, og opptas i organer hos dyr og mennesker. Pga. skadevirkningene er bruk av kvikksølvpreparater som fungicider sterkt avtagende.

Mercury

» VA ordbok