Kulvert

Åpen gjennomføring for vann under vei eller jernbane. Brukes også som betegnelse på store, armerte falsrør med fot.

Culvert, drainage duct

» VA ordbok