Kritisk hastighet

Den hastighet i et tverrsnitt av en væskestrøm hvor energinivået i strømmen er minst. Inntrer ved overgangen fra strømmende til strykende forhold. Ved denne hastighet har en kritisk dybde (Froudes tall = 1).

Critical velocity

» VA ordbok