Kortslutning

I VA-teknikken om en hydraulisk situasjon hvor vann beveger seg langs korteste veg fra innløp til utløp i et system, uten å fordeles over systemets fulle tverrsnitt, slik at aktuell oppholdstid blir vesentlig kortere enn teoretisk oppholdstid.

Short-circuiting

» VA ordbok