Korrosjonsinhibitor

Kjemisk forbindelse som ved tilsetning - vanligvis i små mengder - nedsetter korrosjonen betydelig. Eks.: natriumbenzoat, kromater.

Corrosion inhibitor, corrosion preventive

» VA ordbok