Korrosjonshastighet

Hastighetsforløp av korrosjon, angis vanligvis i vekttap pr flate- og tidsenhet, f.eks. mg/dm2/døgn (mdd), eller angrepsdybde pr tidsenhet, f.eks. mm/år.

Corrosion rate

» VA ordbok