Korrosjonsbeskyttelse

Beskyttelse mot korrosjon kan oppnås ved elektrokjemiske metoder (aktiv korrosjonsbeskyttelse), tilsetning av en korrosjonshibitor eller påføring av et korrosjonshindrende belegg (passiv korrosjonsbeskyttelse). Jfr. katodisk beskyttelse, elektrisk drenering.

Corrosion protection

» VA ordbok