Korrosjon

Kjemisk eller elektrokjemisk angrep på et materiale av det omgivende medium. Korrosjon benyttes også om den skade som oppstår ved angrepet. Jfr. atmosfærisk korrosjon, elektrokjemisk korrosjon, filiform korrosjon, kjemisk korrosjon, mikrobiell korrosjon, spenningskorrosjon, turbulenskorrosjon.

Corrosion

» VA ordbok