Korrosiv

Brukes om medium, f.eks. fuktig luft eller surt vann, som kan fremkalle eller påskynde korrosjon.

Corrosive

» VA ordbok