Kontaminert vann

Generelt om vann som er forurenset slik at det ikke kan benyttes til tiltenkt formål. Benyttes spesielt om vann som er forurenset med radioaktivt materiale.

Contaminated water

» VA ordbok