Konsesjon

Tillatelse fra offentlig myndighet, f.eks. i forbindelse med vassdragsregulering, bruksrett til vannfall og utslipp av forurensende stoffer.

» VA ordbok