Kompostering

Endogen, termofil, aerob prosess for stabilisering av organisk stoff. Foregår bare ved høy tørrstoffkonsentrasjon (min 40 %). I VA-teknikken gjennomføres kompostering vanligvis på slam i forbindelse med fast avfall.

Composting

» VA ordbok