Kompost

Stabilisert materiale som er dannet ved en aerob biologisk nedbryting av organisk stoff ved høy tørrstoffkonsentrasjon. Kompost benyttes som jordforbedringsmiddel. Jfr. kompostering.

Compost

» VA ordbok