Kobbersulfat

Kobbersakt av svovelsyre. Oppløsninger av kobbersulfat har vært brukt til å bekjempe alger i innsjøer. Stoffet har usikker og forbigående effekt, og er også giftig for andre akvatiske organismer. Formel: CuSO4 · 5 H2O.

Copper sulphate

» VA ordbok