Kobber

Grunnstoff med kjemisk tegn Cu. Kobber benyttes mye som rørmateriale, i elektriske ledninger og som bestanddel i legeringer, f.eks. messing. Kobberforbindelser er meget giftige overfor fisk og andre akvatiske organismer, og benyttes som pesticid. Jfr. kobbersulfat.

Copper

» VA ordbok