Klorering

Behandling av vann med klor, hovedsakelig i desinfeksjonsøyemed. Klorering foretas ved tilsetning av klorgass eller klorholdige kjemikalier til vannet, f.eks. natriumhypokloritt (NaOCl), kalsiumhypokloritt (Ca(OCl2)) eller klorkalk (CaOCl2). Jfr. desinfeksjon.

Chlorination

» VA ordbok