Klordioksyd

Gul, giftig gass som lukter klor, formel ClO2. Klordioksyd er normalt mer effektivt enn klor for oksydasjon av fenoler og visse andre stoffer som setter lukt og smak på vann, men er her i landet ikke tillatt anvendt til desinfeksjon av drikkevann.

Chlorine dioxide

» VA ordbok