Klor

Grunnstoff med kjemisk tegn Cl. Klor benyttes mye innen vannbehandling, primært som desinfeksjonsmiddel. Jfr. klorgass, klorering.

Chlorine

» VA ordbok