Kloakkstopp

Tilstopping av avløpsøedning som kan føre til oppstuvning av avløpsvann i ledningsnett og evt. kjelleroversvømmelse.

Stoppage, blockage, sewer stoppage

» VA ordbok