Kloakkrenseanlegg

Anlegg for fjerning av uønskede stoffer fra avløpsvann. Beskrives vanligvis ved sine mekaniske, kjemiske eller biologiske prosesstrinn. Jfr. renseanlegg.

Sewage treatment plant

» VA ordbok