Kjøving

Dannelse av sarr og bunnis i elver, eller av issvuller fra mindre vannsig.

Formation of frazil ice

» VA ordbok