Kjemisk stabilisering

Egentlig prosess for kjemisk oksydasjon av organisk stoff til stabile organiske og uorganiske forbindelser. Kjemisk stabilisering skjer vanligvis ved tilsetting av et oksydasjonsmiddel under høyt trykk eller høy temperatur. Jfr. slamstabilisering, mineralisering, kalkstabilisering.

Chemical oxidation

» VA ordbok