Kjemisk slam

Slam dannet ved tilsetting av kjemikalier til vann eller avløpsvann.

Chemical sludge

» VA ordbok