Kjemisk rensing

Rensing av vann eller avløpsvann ved tilsetting av kjemikalier for koagulering, flokkulering og fjerning av dannede partikler. Jfr. utfelling, primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, forfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg og etterfellingsanlegg.

Chemical treatment, chemical purification

» VA ordbok