Kjemisk renseanlegg

Anlegg for kjemisk rensing av vann eller avløpsvann. Jfr. primærfellingsanlegg, sekundærfellingsanlegg, simultanfellingsanlegg, forfellingsanlegg, etterfellingsanlegg, kjemisk rensing.

Chemical treatment plant 

» VA ordbok