Kjemisk oksygenforbruk

(KOF)

Mål for innholdet av kjemisk nedbrytbart organisk stoff i vann. KOF bestemmes ved tilsetning av overskudd av et oksydasjonsmiddel, oftest kaliumpermanganat eller kaliumdikromat, under standardiserte betingelser. Resultatet angis i mg O/l, eventuelt i mg KMnO4/l (permanganattall) eller mg K2Cr2O7/l (dikromattall). Jfr. biokjemisk oksygenforbruk.

Chemical oxygen demand, COD

» VA ordbok