Kjeldahlnitrogen

Summen av ammonium/ammoniakk og organisk bundet nitrogen i en prøve. Jfr. Kjeldahls metode.

Kjeldahl nitrogen

» VA ordbok