Kiselgur

Fossile kiselager (diatoméer). Består vesentlig av silisiumdioksyd. Suspensjoner av finpulverisert kiselgur har vært brukt som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann.

Diatomaceous earth

» VA ordbok